vitalízm : [fr.] Biologiyada: həyat proseslərivə hadisələrinin maddi əsaslardandeyil, orqanizmlərdə olan xüsusi qeyri-maddiəsasdan – “həyati qüvvədən” asılı olduğunuiddia edən mürtəce idealist cərəyan.

Bir Cevap Yazın