vışká : [rus. vışka] Neft və s. quyusuqazılacaq yerdə qurulan, yaxud başqa texnikiməqsədlər üçün taxtadan, metaldan düzəldilənhündür qüllə; buruq. Orxan gözlərinivışkanın kəlləsində yanıb-sönən lampalaradikdi. İ.Məlikzadə.

Bir Cevap Yazın