virtuál : sif. [ing.]

  • Fakta əsaslanan,həqiqi, gerçək
  • Mümkün olan, imkan daxilində, müəyyənşəraitdə meydana çıxa bilən
  • Xəyali, əsli olmayan.
  • Bir Cevap Yazın