vird : is. [ər.] Dindarların bir savab iş kimitez-tez söylədikləri, təkrar etdikləri dini kəlam,söz, ifadə. Gər vəfa qıl bu Xətayi bəndənə,ya qılma, kim; Ruzü şəb verdim sənəzikrü duadır, bilmiş ol. Xətayi. Əhli-dünyayəvirdi lənətdir; Gecə-gündüz xəyalı dövlətdir.S.Ə.Şirvani. Aç dilini, yum gözünü, zahida;Vird oxu, heç anlama mənasını. M.Ə.Sabir._Vird etmək (eləmək) – bir söz və ya kəlmənitez-tez təkrar etmək, daim söyləmək,dilinin əzbəri etmək. Məşədi Hacı əlində təsbehdodaqları dua vird edir. C.Məmmədquluzadə.Canamaz üstündə kəsilmiş taqəti;Vird etmək adəti. M.Müşfiq. Bu sözləri Səfərvird eləmişdi. S.Rəhimov.

Bir Cevap Yazın