vıq, vıq-vıq : təql.

  • Körpə uşağın çıxardığısəs. Yazgül (bələyi yırğalayaraq):– Nə var, a qoca kişi, vıq-vıq elə, bir görüm.Ə.Məmmədxanlı
  • Ördək balasının çıxardığı səs.
  • Bir Cevap Yazın