vintli : sif.

  • Bərkitmək üçün vinti olan
  • Vintlə bərkidilmiş, vintlənmiş
  • xüs. Vintlə təchiz edilmiş (b a x vint 2-cimənada). Vintli təyyarələr dövründən sonrareaktiv təyyarələr dövrü gəlmişdir.
  • Bir Cevap Yazın