vintaçan, vintburan : is. Vinti burubbərkitmək və ya açmaq üçün alət. Bıçağınüç-dörd tiyəsi, qayçısı, dırnaqtutanı, konservaçanı,vintburanı, tıxac çıxardanı vardı.M.Hüseyn.

Bir Cevap Yazın