vint : [rus.]

  • Burğulu mıx, burğu şəklindəolan mıx. Vintlə bərkitmək. Vinti boşaltmaq.// dan. Ümumiyyətlə, yivli şeylər: şurup,bolt və s. [Məmməd:] Bir kranı və ya vintiburmaqda kompressorların və ya motorlarınişini nizama salırlar. C.Cabbarlı
  • Gəmi, yaxud təyyarəni hərəkətə gətirənmexanizmin fırlanan vala bənd edilmişburğu şəkilli hissəsi; pər, pərvanə.◊ (Bir) vinti çatmır dan. – gic, ağlı çatışmayanadam haqqında. Vintini burmaqdan. – 1) işə salmaq. [Səfər bəy:] Yaxşı!Yaxşı! Axund, bu Qənbərqulu maşın kimi birşeydir, bir kərə ki, vintini burdun, .. danışacaq.B.Talıblı; 2) bir az çəkmək, yığışdırmaq,qabağını almaq.
  • Bir Cevap Yazın