vilayəti : is. [ər.] mus. Azərbaycanklassik muğamlarının bəzilərinin tərkibindəolan əsas şöbələrdən birinin adı. “Vilayəti”ninbirinci cümləsi variasiya şəklində təkrar olunmasınıtələb edir. Ü.Hacıbəyov.

Bir Cevap Yazın