vilayət : is. [ər.]

  • Böyük inzibati ərazibölgüsü. Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti
  • Ölkə, məmləkət, mahal, əyalət, ərazi,yer. Buna görə mən .. müxtəlif dövrlərdə Şirvan,Dağıstan vilayətləri və ətrafında başverən hadisələri toplayaraq, bir kitab yazmağabaşladım. A.Bakıxanov. Qarabağ xanıİbrahim xan Şuşa qalasını tərk edərək, Carvilayətinə çəkildi. Mirzə Adıgözəlbəy. Bunlarİran əhli idilər, öz vilayətlərində məişətləriməşəqqət ilə keçdiyinə görə, vətənləriniburaxıb buraya gəlmişdilər. S.S.Axundov.
  • Bir Cevap Yazın