vığıltı : is.

  • Bəzi quşların çıxardıqları“vığ” səsi. Ördəyin vığıltısı. – Birdən birvığıltı eşitdim, ah, mən; Gördüm çapalayıryazıq quşcuğaz… S.Vurğun
  • Boğulan adamın və ya heyvanın çıxardığıboğuq səs.
  • Bir Cevap Yazın