vídeo : is. [lat.] Televiziya, radiolokasiyasiqnalları və başqa mürəkkəb elektrik siqnallarınınelektron şüa borusu ekranında təsviriilə bağlılıq bildirən mürəkkəb sözlərdəönlük. Videokamera, videomaqnitafon və s.

Bir Cevap Yazın