véto : [lat.] Qadağan etmə, ləğv etmə:a) dövlət hüququnda: bir dövlət orqanınınbaşqa bir orqanın qərarının həyata keçirilməsiniqəti və ya şərti qadağan etməsi; b) beynəlxalqhüquqda: məsələlər yalnız bir səsləhəll edilən beynəlxalq təşkilatlarda üzvlərdənbirinin, əksəriyyətin çıxardığı qərarınqəbul edilməsinə mane olan etirazı.

Bir Cevap Yazın