verstlik : sif. Saylarla işlənərək, məsafəninneçə verst uzunluğunda olduğunu göstərir.Qala şəhərin qırx verstliyində idi.– Suraxanıdan Mərdəkan bağlarınadək 17-18verstlik bir məsafəni piyada getmək mənimüçün çətin idi. S.Hüseyn.

Bir Cevap Yazın