verst : [rus. verstá] köhn. 1,06 kilometrəbərabər rus uzunluq ölçüsü (metr üsulunakeçməzdən əvvəl işlənirdi). [Faytonçu] busürətlə təxminən iki verst gedəndən sonra,atların cilovunu çəkdi. Ə.Haqverdiyev._ Verst ağacı köhn. – yolların kənarında:yolun hər bir verst məsafəsini göstərən dirək.Fəqət hərdən baxar ikən uzun, uzaq çöllərə;Alaca verst ağacları gəlir ancaq nəzərə.A.Səhhət. Bir verstdən – uzaqdan, çox uzaqdan.Onun gözü bir verstdən görür.

Bir Cevap Yazın