verşók : [rus.] köhn. Arşının 1/16 hissəsinə– 4,4 sm-ə bərabər köhnə rus uzunluqölçüsü. ..Bu sünbə nəinki tamam arşındır,hətta arşından iki verşok da azdır. Ə.Haqverdiyev.[Cəmil:] Bir də görürsən balta fırlanır,amma heç bir verşok da dərinə getmir.M.Hüseyn.

Bir Cevap Yazın