verimcil : sif.

  • Bol məhsul verən, məhsuldar,bərəkətli. Verimcil inək. Verimcil ağac
  • məc. Əliaçıq, səxavətli.
  • Bir Cevap Yazın