verilmək : “Vermək”dən məch. Əldənələverilmək. Klub üçün yaxşı bina verilmişdir.Maaş sabah veriləcəkdir. – Üçüncü siqnalveriləndə Ehtiyat xalanın qəlbi tərpəndi.Mir Cəlal.

Bir Cevap Yazın