vergül : [fr.] dilç. Sözləri, söz qruplarını,yaxud cümlələri ayıran qarmaqşəkilli durğuişarəsi (,). Vergül qoymaq. Nöqtəli vergül (;).

Bir Cevap Yazın