vergi : is.

  • Müəssisədən, idarədən, əhalidənvə s.-dən alınan məcburi dövlət rüsumu.Gəlir vergisi. Kənd təsərrüfatı vergisi.Vergi qoymaq. // Töycü. Ərəb əmiri ƏbuMüslim bütün Dağıstan əhalisi üzərinə vergitəyin edib buyurdu ki, .. onu gətirib Dərbəndhakiminə versinlər. A.Bakıxanov
  • məc. Fövqəladə istedad, qabiliyyət.O səsin, o verginin sahibi Şamaxı meşəsindəçır-çırpı yığır. Mir Cəlal.
  • Bir Cevap Yazın