venéra₁ : is. [lat.] Qədim yunan mifologiyasındaməhəbbət və gözəllik ilahəsi.

Bir Cevap Yazın