véksel : [alm.] Bir şəxsə və ya idarəyəmüəyyən müddətdə, müəyyən miqdarda pulverməli olan şəxs tərəfindən verilən iltizamnamə.[Dükançı:] A kişi, yaxşı yadıma düşdü,Hacı İmamqulunun vekselinin vaxtıdır, aparımonun pulunu verim. Ə.Haqverdiyev. Quluo gün veksel ilə min manat alıb Yunus bəyinyanına getdi. A.Şaiq. [Bəhram:] Belə məlumdurki, veksel fəqərəsi doğru imiş. C.Cabbarlı.

Bir Cevap Yazın