vegetatív : sif. bot. zool. Canlı orqanizmlərininkişaf və qidasına aid olan. Çay bitkisininvegetativ üsulla artırılması seleksiyatoxumçuluqişində geniş tətbiq edilir._Vegetativçoxalma bot. – bitkilərin qeyri-cinsi çoxalmasıüsulu. Vegetativ sinir sistemi anat. –sinir sisteminin orqanizmdə tənəffüs, həzm,qan dövranı, ifrazat və maddələr mübadiləsiproseslərini idarə edən hissəsi. Vegetativnevroz tib. – vegetativ sinir sisteminin funksionalpozulması.

Bir Cevap Yazın