vecsizlik : is. Yararsızlıq, yaramazlıq,dəyərsizlik, faydasızlıq, karsızlıq, heç bir şeyəlazım olmama. [Salavat] əlinə keçirdiyi düşməninbelə vecsizliyindən pərt olub, narazılıqlamırıldandı. Ə.Əbülhəsən. // Mənasızlıq.

Bir Cevap Yazın