vecsiz : sif. Lazımsız, gərəksiz, yararsız,karsız, yaramaz, dəyərsiz, xeyirsiz, işəgəlməz,bikara. Səndə bitər bir neçə vecsiz qoza;Ancaq o da qismət olar donquza. M.Ə.Sabir.Mən hərdən oturub fikirləşirəm və bu əqidəyəgəlirəm ki, bizim çoxumuzu bədbəxt edənkarsız, vecsiz və xeyirsiz qohumlarımızdır.Ə.Vəliyev. // Mənasız. Nə qədəri vecsiz kəlamsöyləsə; Ağzından cavahir saçdı, deyərlər.Aşıq Kamal.

Bir Cevap Yazın