vaz₃ : vaz atmaq – hoppanmaq, sıçramaq,atılmaq, atılıb-düşmək. Sürü üstündəçobanlar yatmaz qorxudan; Çöldə heyvan yamaral vaz atmaz qorxudan. A.Səhhət. Budur,qız, getsənə, ilk qatar gəlir; Ürkərək vaz atıbqaçır dəvələr. S.Rüstəm. Dovşanlar çalınçarpazyolla qaçaraq, tazıları çaşdırır, arabirdə vaz atardılar. H.Sarabski.

Bir Cevap Yazın