vaz₂ : vaz keçmək – əl çəkmək, fikrindəndaşınmaq. Öz fikrindən, niyyətindən vazkeçmək. – Axırda mülahizələr yürütməkdənvaz keçərək sükuta daldım. Çəmənzəminli.[Sərdar Rəşid:] Təbiidir ki, mən sizin şərəfinizətoxunmamaq üçün ona cəza verməkdənvaz keçirəm. M.S.Ordubadi. Hətta qurdunişan alıb vurmaq istədim. Nədənsə fikrimdənvaz keçdim. A.Şaiq.

Bir Cevap Yazın