vattmétr : fiz. Elektrik qüvvəsini vattlarlaölçmək üçün cihaz. Vattmetr qazımamühərrikinin [elektromotorun] sərf etdiyigücü qeyd edir. Quliyev.VAV Ərəb əlifbasında “ ” yazılan hərfinadı.

Bir Cevap Yazın