vəz : is. [ər.]

  • Vaizin məsciddə camaatasöylədiyi dini məsələlərə aid nəsihətamizvə təbliği sözlər; moizə. Vəz tamam oldu vəaxund Molla Rəhim minbərdən aşağı endi.M.F.Axundzadə. Molla qabaqca bir uzun vəzbaşladı. Ə.Haqverdiyev. Namaz qurtardıqdansonra, vaiz minbərə çıxıb vəzə başlayır.H.Sarabski
  • məc. isteh. Nəsihət, öyüd, göstəriş mənasında.On altıncı nömrəmizdə Molla Pirqulunun.. etdiyi vəzindən bir neçə söz danışmışıq.C.Məmmədquluzadə. _ Vəz etmək (eləmək,vermək) isteh. – nəsihət vermək, öyüdvermək; uzun danışmaq, mətləbi uzatmaq,uzunçuluq etmək. [Vəli:] Bəsdir, çox vəzvermə, görürsənmi, yuxarıda bir zad qaralır?M.F.Axundzadə. Bil ki, balıq qədər qanımsoyuqdur; Min vəz eləsən də, mənası yoxdur.S.Vurğun. Vəz oxumaq – b a x vəz etmək(eləmək, vermək). Vəz oxumaq asandır,əməl etmək çətin. (Ata. sözü).
  • Bir Cevap Yazın