vətər : is. [ər.] anat. Əzələləri sümüklərəbağlayan lent və lövhə şəklində sıx birləşdiricitoxumadan ibarət elastik törəmə. Əzələlərinhər iki ucunda əzələnin özündən dahabərk vətər olur ki, bu vətərlər vasitəsilə əzələlərsümüklərə bağlanır. “Zoologiya”.

Bir Cevap Yazın