vətən : is. [ər.]

  • Bir adamın doğulubböyüdüyü və vətəndaşı olduğu ölkə, məmləkət;doğma yurd, Ana yurd. Vətəni müdafiəetmək. // Bir adamın doğulduğu yer. Şairinvətəni. Nizaminin vətəni Gəncədir. – Səndənötən mənə dəydi; Məndən ötən sənə dəydi;Məndən, səndən ötən zərbə; Vətən, vətən,sənə dəydi… M.Araz
  • məc. Bir şeyin törədiyi, meydana gəldiyiyer. Azərbaycan balaca olsa da, böyükədiblərin, dahi şairlərin vətənidir. M.Hüseyn.◊ Vətən övladı – xalq, millət, vətəndaşlar.Əgər xanım qızlar kişi kimi meydana çıxmasalar,vətən övladının gələcəyə arxayınolmağı çətindir. C.Məmmədquluzadə. Gözəlləşirgünü-gündən həyatı xalqımızın; Həmişəlikvətən övladı bəxtiyar olacaq! Ə.Vahid.
  • Bir Cevap Yazın