vətəgəçi : is.

  • köhn. Vətəgə sahibi
  • Vətəgədə işləyən işçi, vətəgə fəhləsi.
  • Bir Cevap Yazın