vəssəlam : [ər.] Sözün qısası, məsələbitdi, iş qurtardı, bu qədər. Bəli, sözümüz oradadırki, pişik ilə arvadın çarəsi məhz dağarcıqdır.Sözünə baxmadılar, – qat dağarcığa,ağzını bağla, vəssəlam! C.Məmmədquluzadə.[Durna:] Bir atışma başlandı. Əsəd bəyə güllədəydi, yaralandı, vəssəlam!.. C.Cabbarlı.[Ülfət:] Nə olsun, – demişdi, – qız xoşunagəlib, vəssəlam! Mir Cəlal. // Eyni mənadacanlı dildə bəzən vəssəlam, şüd tamam şəklindəişlənir. [Səfər bəy:] Mənim adım bəydir,vəssəlam, şüd tamam! Daha artıq danışma.B.Talıblı.

Bir Cevap Yazın