vəsmə : is. [ər.] köhn.

  • Möhür
  • Qadınların qaşlarına çəkdikləri qara boya,rəng. Vəsmə bol olanda qaşa da yaxarlar,gözə də. (Ata. sözü). Qaşa vəsmə, gözə sürməçəkəndə; Siyah zülfün dal gərdənə tökəndə.M.P.Vaqif. Vəsmə nə lazımdır elə bir qaşa;Kəmər gərək incə belə yaraşa. (Qoşma).
  • Bir Cevap Yazın