vəsiyyət : is. [ər.] Ölərkən bir şəxsin özövladına, yaxud yaxınlarına verdiyi tapşırıq,göstəriş, sərəncam, məsləhət, son sözü. [HacıXəlil:] Mənim vəsiyyətim qoca, dünyagörmüşvə səni iki gözündən artıq istəyən ata vəsiyyətidir.Ə.Haqverdiyev. Xədicə əlavə etdi:– Üçüncü və axırıncı vəsiyyətim də budur ki,məni qəbiristanda basdırmayınız. S.Hüseyn._ Vəsiyyət etmək (eləmək) – ölərkən, yaxudsağ ikən tapşırmaq, sərəncam vermək,məsləhət görmək, son arzusunu bildirmək.[Əbdül:] Biçarə qız əvvəldən ölməyini yəqineləmişdi, kağız da yazıb vəsiyyət eləyibdir.C.Cabbarlı.

Bir Cevap Yazın