vəsilə : is. [ər.]

  • Vasitə, yol, üsul. Özixlas və hüsni-xidmətini [hər kəs] bu mətləbintəhsilinə vəsilə bilsin. M.F.Axundzadə.[Mirzə Məhəmmədqulu:] .. Bu vəsilə ilə sizləribəlkə qaranlıq aləmindən çıxarda.C.Məmmədquluzadə
  • Vəsait. [Molla Qurban:] Arvad-uşağı acsaxlamaq olmaz, gərək əldə bir vəsilə olsun.Ə.Haqverdiyev
  • Səbəb, bəhanə. Bu keyfiyyət onun üçünçox yaxşı bir vəsilə göründü ki, onun və sairmünəccimlərin guri-pədərini yandırsın.M.F.Axundzadə. Naümid bir ricət, bir vəsileyi-qəhr daha çıxdı. M.Ə.Sabir. Bu atmacalargeneralın danışması üçün bir vəsilə oldu.Ə.Əbülhəsən. // Fürsət. Vəsilə axtarmaq.– Şərh edəsən ona qəmi-dilimi; Bir vəsiləsala Tanrı, görəsən. Q.Zakir.
  • Bir Cevap Yazın