vəsfəgəlməz : sif. Təsvir edilməsimümkün olmayan, təsvirəgəlməz. [Şirvanhakimi] saysız əsgər və hesabsız qoşunla tambir cəlal və vəsfəgəlməz bir dəbdəbə ilə Bayatqalasını dörd bir tərəfdən mühasirəyə aldı.Mirzə Adıgözəlbəy.

Bir Cevap Yazın