vəsait : is. [ər. “vasitə” söz. cəmi]

  • B a xvasitə 2-ci mənada. // Ləvazimat. İstehkamhissələrinin əlində kifayət qədər vəsait olmurdu.Mir Cəlal
  • Pul, kredit. Maliyyə vəsaiti. Maddi vəsait.İnşaat üçün vəsait buraxmaq. Ayrılmış vəsaitdənbütünlüklə istifadə etmək
  • Ehtiyat qüvvələri. Ölkəmiz tükənməzvəsaitə malikdir
  • Dərslikdən əlavə tədris üçün lazım olankitab və s. Tədris vəsaiti. Bu kitab nə dərslikdirvə nə də öz-özünə öyrənənlər üçün tədrisvəsaiti.
  • Bir Cevap Yazın