vərtə : is. [ər.] Uçurum; təhlükə. Boz at,səni sər töylədə bağlaram; Əgər bizi bu vərtədənqurtarsan; Ayağına qızıl, gümüş nallaram.“Qaçaq Nəbi”.

Bir Cevap Yazın