vərdənə : is.

  • Xəmir və s. yaymaq üçünağacdan və s.-dən qayrılan silindrşəkilli alət.Gənclər bir tərəfi nazik olan vərdənəyə bənzərmillərdən yapışıb oynatmağa başladılar.Çəmənzəminli. [Usta] şagirdinin vərdənə iləyaydığı kündələri kürəyə sərir, tez-tez odaatır, neçə dəqiqə keçməmiş, buğlanan səngəkləriqızmar kürədən çıxarırdı. Mir Cəlal
  • tex. Yeri və ya başqa bir şeyi hamarlamaqüçün işlədilən müxtəlif alətlərin adı.Əl vərdənəsi. Traktora qoşulan vərdənə. Qırıvərdənə ilə hamarlamaq.
  • Bir Cevap Yazın