vərasət : is. [ər.] b a x varislik. Şirvanşahlığının hökumət quruluşundakı vərasətməsələsi ləğv olunduğu zaman Şimali Azərbaycanınmərkəzini Şirvana köçürmək vəoranı Azərbaycan paytaxtı adlandırmaqmümkün idi. M.S.Ordubadi.

Bir Cevap Yazın