vərəsə : is. [ər.] köhn. rəs. Ölən bir adamdansonra yaxın qohumluq və ya vəsiyyətyolu ilə onun mülk və malına sahib olanşəxs(lər); varis(lər). Vərəsə arasında dava ..vaqe olubdur. M.F.Axundzadə. Sərdar Rəşidinvərəsələri ev şeylərini öz aralarında təqsimetdikdən sonra, orada Mahru üçün heçbir şey qalmırdı. M.S.Ordubadi

  • məc. Bir işi davametdirici. İndi mən obabamın gənc bir vərəsəsiyəm; Yeni həyatdaonun davam edən səsiyəm. S.Rüstəm.
  • Bir Cevap Yazın