vərəqparə : is. [ər. vərəq və fars. …parə]

  • Kağız parçası. Kitabi-mərifətdir əhli-həqqəhər vərəqparən. S.Ə.Şirvani
  • Heç bir qiyməti və əhəmiyyəti olmayankağız parçası.
  • Bir Cevap Yazın