vərəqlənmək : məch. Vərəqləri, səhifələribir-bir çevrilmək. Kitab çox vərəqlənməkdəndağılmışdır. – Bu sinə dəftəri hərgün açılır, onun tükənməz səhifələri Ağabəyiminqarşısında vərəqlənirdi. Çəmənzəminli.

Bir Cevap Yazın