vərəqbəvərəq : zərf Vərəq-vərəq,vərəqləri bir-bir çevirərək. Kitabı vərəqbəvərəqgözdən keçirdim.

Bir Cevap Yazın