vərəndaz : is. dan. Götür-qoy, ölçübbiçmə,təkrar-təkrar yoxlama. _ Vərəndazetmək – götür-qoy eləmək, ölçüb-biçmək,təkrar-təkrar yoxlamaq. [Xoruz-oğlu:] Vallah,o qədər vərəndaz eləmədim, ancaq kişitəsdiq elədi. S.Rəhimov.

Bir Cevap Yazın