vərəmlətmək : f.

  • Vərəmlə xəstələndirmək
  • məc. Dığlandırmaq, azara salmaq, dərdəsalmaq (acıqdan, fikirdən, qüssədən və s.-dən).
  • Bir Cevap Yazın