vəqta ki : bağl. köhn. Bir zaman ki, birhalda ki, elə ki, o vaxt ki. Vəqta ki qopur birevdə matəm; Təşkil edilir büsati-ehsan.M.Ə.Sabir. [Məmmədhəsən ağa:] – Rusiyəilə, – dedi, – anlaşmaq lazımdır, vəqta ki özləribuna müştaqdır: böyük məmləkətdir,nizamlı qoşunu var. Çəmənzəminli.

Bir Cevap Yazın