vən : is. bot. Qabığı ağ, bərk oduncaqlımeşə ağacı. Neçə il qabaq quruyub çığrığadönmüş yoğun vənlərin qabıqları çürüməküzrə idi. Ə.Vəliyev.

Bir Cevap Yazın