vəliyyünnemə(t) : [ər.] köhn. b a xvəlinemət. [Münəvvər xanım:] Ana, insafelə, mürüvvət elə, insan da Qulam xan kiminakəsdən ötrü öz vəliyyün-nemətinə ağ olar?M.S.Ordubadi.

Bir Cevap Yazın